Přeskočit na obsah Přeskočit na zápatí

Ochrana údajů

Nadace Pravoslava Sováka
je provozovatelem webových stránek www.sovak.ch a proto odpovídá za shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů a za soulad zpracování údajů s platnými právními předpisy.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Otázku ochrany údajů bereme vážně a zajišťujeme odpovídající zabezpečení. Je samozřejmé, že dodržujeme právní ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů (FADP), vyhlášky ke spolkovému zákonu o ochraně osobních údajů (FADP), telekomunikačního zákona (TCA) a případně dalších předpisů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Abyste lépe pochopili, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme a k jakým účelům je používáme, přečtěte si prosím níže uvedené informace.

Zodpovědný

Nadace Pravoslava Sováka

c/o lic.iur. Ralph Sigg
Obermattweg 12
CH-6052 Hergiswil, NW

Chraňte své soukromí

Osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nejsou prodávány ani předávány třetím stranám. Každý člověk má právo na ochranu svého soukromí i na ochranu před zneužitím svých osobních údajů, a to na základě článku 13 švýcarské federální ústavy a ustanovení Švýcarské konfederace o ochraně údajů (zákon o ochraně údajů, DSG). Tato ustanovení dodržujeme.

V úzké spolupráci s našimi poskytovateli hostingu se snažíme co nejlépe chránit databáze před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo paděláním.

Šifrování SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější postupy šifrování (SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Automatické zpracování údajů na těchto webových stránkách

Když navštívíte stránky www.sovak.ch, naše servery dočasně ukládají každý přístup do souboru protokolu. Následující údaje jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a jsou námi uchovávány až do automatického vymazání nejpozději po dvanácti měsících:

 • IP adresu počítače, který o to požádal,
 • datum a čas přístupu,
 • název a adresu URL načteného souboru,
 • webové stránky, ze které byl přístup uskutečněn,
 • operační systém vašeho počítače a používaný prohlížeč,
 • zemi, ze které jste přistupovali, a jazykové nastavení prohlížeče a
 • název poskytovatele přístupu k internetu.

Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem umožnění používání našich webových stránek (navázání spojení), zajištění bezpečnosti a stability systému a umožnění optimalizace naší internetové nabídky, jakož i pro interní statistické účely. IP adresa se používá zejména k zaznamenání země bydliště návštěvníka webových stránek a k odpovídajícímu přednastavení jazyka webových stránek. Dále je IP adresa vyhodnocována v případě útoků na síťovou infrastrukturu www.sovak.ch a pro statistické účely.

Kromě toho při návštěvě našich webových stránek používáme tzv. pixely a soubory cookie k zobrazování personalizované reklamy a k využívání služeb webové analýzy.

Typy zpracovávaných údajů

 • Inventární údaje (např. jména, adresy).
 • Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla).
 • Obsahová data (např. textové vstupy, fotografie, videa).
 • Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu).
 • Meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

Účel zpracování

 • Poskytování online nabídky, její funkce a obsah
 • Reagování na žádosti o kontakt a komunikace s uživateli.
 • Bezpečnostní opatření
 • Měření dosahu/marketing

Použití našeho kontaktního formuláře

Máte možnost nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře. Zadání následujících osobních údajů je povinné:

 • Společnost,
 • Jméno a příjmení,
 • Adresa společnosti (ulice, číslo domu, PSČ, město),
 • Telefonní číslo,
 • Název domény,
 • E-mailová adresa

Neposkytnutí těchto informací může bránit poskytování našich služeb.

Tyto údaje používáme pouze k tomu, abychom mohli co nejlépe a na míru odpovědět na vaši žádost o kontakt. Proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku a požádat nás o vymazání vašich údajů (per E-mail).

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že do naší online nabídky bude integrován obsah nebo služby třetích stran, například mapy měst nebo písma z jiných webových stránek. Integrace obsahu od poskytovatelů třetích stran vždy vyžaduje, aby poskytovatelé třetích stran znali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče uživatele. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení tohoto obsahu. Kromě toho mohou poskytovatelé obsahu třetích stran nastavit vlastní soubory cookie a zpracovávat údaje uživatelů pro své vlastní účely. Ze zpracovaných údajů přitom mohou být vytvořeny uživatelské profily. Tento obsah budeme v maximální možné míře používat způsobem šetřícím data a vybírat spolehlivé poskytovatele třetích stran s ohledem na bezpečnost dat.

Následující prezentace poskytuje přehled poskytovatelů třetích stran a jejich obsahu spolu s odkazy na jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, která obsahují další informace o zpracování údajů a zčásti již zmíněné možnosti námitky (tzv. opt-out):

Externí písma od společnosti Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Integrace písem Google se provádí prostřednictvím volání na server společnosti Google (obvykle v USA). Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Mapy služby "Google Maps" poskytovatele Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/set-tings/ads/.

Videa z platformy "YouTube" poskytovatele Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Tyto webové stránky používají službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Účelem dotazu je rozlišit, zda je vstup proveden člověkem, nebo automatizovaným, strojovým zpracováním. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu re-CAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem bude váš vstup předán společnosti Google a tam dále použit. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby reCaptcha nebude sloučena s žádnými dalšími údaji společnosti Google. Vaše údaje mohou být v rámci tohoto procesu předány také do USA. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání. Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.

Poskytování údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje zveřejníme pouze v případě, že jste k tomu dali výslovný souhlas, pokud k tomu existuje zákonná povinnost nebo pokud je to nezbytné k vymáhání našich práv, zejména k vymáhání nároků vyplývajících ze vztahu mezi vámi a námi.

Kromě toho předáváme vaše údaje třetím stranám, pokud je to nezbytné v souvislosti s používáním webových stránek pro poskytování vámi požadovaných služeb a pro analýzu vašeho uživatelského chování. Pokud je to nezbytné pro účely uvedené ve větě 1, může k předání dojít i v zahraničí. Pokud webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, nemáme již žádný vliv na shromažďování, zpracování, uchovávání nebo používání osobních údajů třetí stranou po kliknutí na tyto odkazy a neneseme za to žádnou odpovědnost.

Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsme rovněž oprávněni předávat třetím stranám (pověřeným poskytovatelům služeb) v zahraničí, pokud je to nezbytné pro zpracování údajů popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto společnosti jsou povinny chránit údaje ve stejném rozsahu jako my. Pokud úroveň ochrany údajů v dané zemi neodpovídá úrovni ochrany údajů ve Švýcarsku nebo EU, smluvně zajišťujeme, aby ochrana vašich osobních údajů vždy odpovídala ochraně ve Švýcarsku nebo EU.

Zabezpečení dat

K ochraně vašich osobních údajů uložených u nás před manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou a před neoprávněným přístupem třetích stran používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Vždy byste měli zachovávat důvěrnost svých platebních údajů a po ukončení komunikace s námi zavřít okno prohlížeče, zejména pokud sdílíte počítač s dalšími osobami.

Velmi vážně bereme také interní ochranu dat. Naši zaměstnanci a námi pověřené servisní společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie

Soubory cookie vám v mnoha ohledech pomáhají usnadnit, zpříjemnit a zpříjemnit návštěvu našich webových stránek. Soubory cookie jsou informační soubory, které váš webový prohlížeč automaticky ukládá na pevný disk vašeho počítače, když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookie nepoškozují pevný disk vašeho počítače ani nám nepřenášejí osobní údaje uživatelů.

Soubory cookie používáme například k lepšímu přizpůsobení informací, nabídek a reklamy, které se vám zobrazují, vašim individuálním zájmům. Jejich použitím nezískáváme žádné nové osobní údaje o vás jako online návštěvníkovi. Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se při přijetí nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění.

Deaktivace souborů cookie může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Nástroje pro sledování

Na našich webových stránkách používáme tzv. sledovací nástroje. Tyto sledovací nástroje slouží ke sledování vašeho chování na našich webových stránkách. Toto sledování se provádí za účelem návrhu orientovaného na poptávku a průběžné optimalizace našich webových stránek. V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované profily používání a používají se malé textové soubory uložené ve vašem počítači ("cookies").

a) Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google, Inc ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Na této webové stránce jsme do služby Google Analytics přidali také kód "anonymizeIP". Ten zaručuje maskování vaší IP adresy, takže všechny údaje jsou shromažďovány anonymně. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem:

http://tools.google.com/dlpage/gao-ptout?hl=de. Alternativou k doplňku prohlížeče, zejména pro prohlížeče na mobilních zařízeních, je také možnost zabránit shromažďování dat službou Google Analytics výběrem možnosti . klikněte na tento odkaz vložit. Nastaví se opt-out cookie, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Opt-out cookie je platný pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky a je uložen ve vašem zařízení. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, musíte soubor cookie opt-out znovu nastavit. [Informace o integraci opt-out cookie najdete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

Nadále používáme službu Google Analytics k analýze dat z Double-Click-Cookies a také Ad-Words pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete to změnit prostřednictvím Správce nastavení reklam (http://www.google.com/settings/ads/on-web/?hl=de) deaktivovat.

Používáme službu Google Analytics včetně funkcí Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analyzovat aktivity na našich stránkách napříč zařízeními (např. přístup přes notebook a později přes tablet). To je umožněno pseudonymním přiřazením ID uživatele uživateli. Takové přiřazení se provádí například při registraci zákaznického účtu nebo při přihlášení k zákaznickému účtu. Žádné osobní údaje však nejsou společnosti Google předávány. I když jsou do služby Google Analytics pomocí nástroje Universal Analytics přidány další funkce, neznamená to, že je s tím spojeno omezení opatření na ochranu údajů, jako je maskování IP nebo doplněk prohlížeče.

b) Google AdWords

Sledování konverzí
Používáme online reklamní program "Google AdWords" a jako součást Google Ad-Words i sledování konverzí. Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, do vašeho počítače se umístí soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k identifikaci osob. Pokud navštívíte určité webové stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my budeme schopni rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy možnost, že by soubory cookie bylo možné sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby AdWords.

Informace získané pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se přihlásili ke sledování konverzí. Zde se zákazníci dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že zabráníte instalaci souborů cookie prostřednictvím příslušného nastavení v softwaru vašeho prohlížeče (možnost deaktivace). Pak nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ a http://www.google.de/policies/privacy/.

Zásuvné moduly pro sociální média

Na webových stránkách se používají níže popsané sociální pluginy. Tyto pluginy jsou na našich webových stránkách ve výchozím nastavení deaktivovány, a proto neodesílají žádné údaje. Zásuvné moduly můžete aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko sociálních médií.

Pokud jsou tyto pluginy aktivovány, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery příslušné sociální sítě, jakmile vyvoláte některou z našich webových stránek. Obsah zásuvného modulu je sociální sítí přenášen přímo do vašeho prohlížeče a je jím integrován do webové stránky. Zásuvné moduly lze opět deaktivovat jedním kliknutím.

Další informace naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů společností Facebook, Twitter a Google.

a) Zásuvné moduly od společnosti Facebook

Na těchto webových stránkách se používají sociální pluginy od společnosti Facebook, aby byly naše webové stránky osobnější. K tomuto účelu používáme tlačítko "LIKE" nebo "SHARE". Jedná se o nabídku americké společnosti Facebook Inc. se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Integrací zásuvných modulů získává Facebook informaci, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich webových stránek, i když nemáte účet na Facebooku nebo nejste na Facebooku právě přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server Facebooku v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu účtu na Facebooku. Při interakci se zásuvnými moduly, například kliknutím na tlačítko "LIKE" nebo "SDÍLET", se příslušné informace rovněž přenášejí přímo na server Facebooku a tam se ukládají. Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na Facebooku a zobrazeny vašim přátelům na Facebooku.

Společnost Facebook může tyto informace použít pro účely reklamy, průzkumu trhu a návrhu stránek na Facebooku podle potřeb. Za tímto účelem Facebook vytváří profily používání, zájmů a vztahů, např. k vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek s ohledem na reklamy, které se vám na Facebooku zobrazují, k informování ostatních uživatelů Facebooku o vašich aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním Facebooku.

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek k vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

b) Zásuvné moduly z LinkedIn

Naše webové stránky používají pluginy sociální sítě LinkedIn nebo LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "LinkedIn"). Zásuvné moduly LinkedIn poznáte podle příslušného loga nebo tlačítka "Doporučit". Vezměte prosím na vědomí, že zásuvný modul při návštěvě našich webových stránek navazuje spojení mezi vaším příslušným internetovým prohlížečem a serverem LinkedIn. LinkedIn je tak informován o tom, že naše webové stránky byly navštíveny pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a zároveň jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, máte možnost propojit obsah z našich webových stránek se stránkou svého profilu LinkedIn. Tím umožníte společnosti LinkedIn, aby vaši návštěvu našich webových stránek spojila s vámi nebo vaším uživatelským účtem. Měli byste si být vědomi toho, že nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených údajů a jejich použití společností LinkedIn. Další podrobnosti o shromažďování údajů a vašich právních možnostech i možnostech nastavení naleznete na stránkách LinkedIn. Ty vám budou zpřístupněny na adrese http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv za předpokladu, že.

c) Zásuvné moduly z YouTube

Naše webové stránky používají pluginy společnosti YouTube, která patří společnosti Google Inc. a sídlí v San Bruno/Kalifornii, USA. Jakmile navštívíte stránky našeho webu vybavené pluginem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Přitom je server YouTube informován, kterou konkrétní stránku našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste navíc přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožnili byste YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Této možnosti přiřazení se můžete vyhnout, pokud se ze svého účtu předem odhlásíte. Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese www.youtube.com.

d) Zásuvné moduly ze služby WhatsApp

Kliknutím na tlačítka sociálních médií WhatsApp na našich webových stránkách se načtou zásuvné moduly společnosti WhatsApp Inc., 650 Castro Street, Suite 120-219 Mountain View, California, 94041, Spojené státy americké (dále jen WhatsApp) nebo se vyvolá zásuvný modul WhatsApp nainstalovaný ve vašem prohlížeči. Pokud máte v prohlížeči aktivovaný JavaScript a nemáte nainstalovaný blokátor JavaScriptu, může váš prohlížeč předávat společnosti WhatsApp osobní údaje. Nevíme, jaké údaje WhatsApp spojuje s přijatými údaji a k jakým účelům WhatsApp tyto údaje používá. WhatsApp patří společnosti Facebook Inc. se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen Facebook), takže nelze vyloučit, že vaše osobní údaje budou předány také společnosti Facebook nebo její dceřiné společnosti Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irsko. Chcete-li zcela zabránit spuštění kódu JavaScriptu z aplikace WhatsApp, můžete si nainstalovat blokátor JavaScriptu (např. www.www.noscript.net nebo www.ghostery.com). Informace o ochraně údajů ze strany poskytovatele služby WhatsApp jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.whatsapp.com/legal/.

Poznámka k předávání údajů do USA

Pro úplnost bychom rádi upozornili uživatele s bydlištěm nebo sídlem ve Švýcarsku, že v USA jsou zavedena opatření dohledu ze strany amerických orgánů, která obecně umožňují uchovávat veškeré osobní údaje všech osob, jejichž údaje byly předány ze Švýcarska do USA. Děje se tak bez jakéhokoli rozlišování, omezení nebo výjimky na základě sledovaného cíle a bez jakéhokoli objektivního kritéria, které by umožnilo omezit přístup amerických orgánů k údajům a jejich následné použití na velmi specifické, přísně omezené účely, které mohou ospravedlnit zásah spojený jak s přístupem k těmto údajům, tak s jejich použitím. Dále bychom chtěli poukázat na to, že v USA neexistují žádné právní prostředky nápravy, které by subjektům údajů ze Švýcarska umožnily získat přístup k údajům, které se jich týkají, a dosáhnout jejich opravy nebo vymazání, nebo že neexistuje účinná soudní právní ochrana proti obecným právům přístupu orgánů USA. Výslovně upozorňujeme subjekt údajů na tuto právní a faktickou situaci, aby se mohl náležitě informovaně rozhodnout, zda souhlasí s použitím svých údajů.

Uživatele s bydlištěm v některém z členských států EU upozorňujeme, že USA nemají z pohledu Evropské unie dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů.

Právo na informace, opravu, výmaz a omezení zpracování; právo na přenositelnost údajů

Máte právo na vyžádání bezplatně získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Kromě toho máte právo na opravu nesprávných údajů a právo na výmaz osobních údajů, pokud to není v rozporu se zákonnou povinností údaje uchovávat nebo s oprávněním, které nám umožňuje údaje zpracovávat. V souladu s články 18 a 21 GDPR máte také právo požadovat omezení zpracování údajů a vznést námitku proti zpracování údajů.

Máte také právo požadovat, abychom vrátili údaje, které jste nám poskytli. Na požádání předáme údaje také třetí straně podle vašeho výběru. Máte právo obdržet údaje v běžném formátu souboru.

Pro výše uvedené účely nás můžete kontaktovat prostřednictvím. info@sovak.ch dosah. Při zpracování vaší žádosti můžeme podle našeho uvážení požadovat prokázání totožnosti.
Můžete nám také sdělit, co chcete, aby se s vašimi údaji stalo po vaší smrti, a to tak, že nám dáte pokyny.

Uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k využívání výše uvedených služeb sledování, reklamy a analýzy v našem oprávněném zájmu, k provádění služeb v rozsahu, který jste si vyžádali nebo s nímž jste souhlasili, a k plnění našich zákonných povinností.

Smluvní údaje uchováváme po delší dobu, protože to vyžadují zákonné povinnosti uchovávání. Povinnosti uchovávání, které nás zavazují k uchovávání údajů, vyplývají z účetních a daňových předpisů. Podle těchto předpisů musí být obchodní komunikace, uzavřené smlouvy a účetní doklady uchovávány po dobu až 10 let nebo ve vztahu k uživatelům s bydlištěm ve Francii po dobu až 5 let. Pokud tyto údaje již nepotřebujeme k poskytování služeb pro vás, budou zablokovány. To znamená, že údaje pak mohou být použity pouze pro účetní a daňové účely.

Nadace Pravoslava Sováka

c/o lic.iur. Ralph Sigg
Obermattweg 12
CH-6052 Hergiswil, NW

info@sovak.ch

© Nadace Pravoslava Sováka

Webové stránky aretis.ch
cs_CZCzech