Přeskočit na obsah Přeskočit na zápatí

Recepce na Pravoslava Sováka

Výběr různých hlasů

Jako jeden z nejvýznamnějších evropských grafiků své generace Pravoslav Sovak zasáhl a zanechal trvalý dojem na své současníky a souputníky. Fascinace jeho působivým přístupem k umění, tvorbě a životu se odráží v četných textech, recepcích, vernisážích, novinových zprávách a shrnutích významných historiků umění, novinářů a autorů. Proto je zde sestaven výběr z nejrůznějších hlasů o Pravoslavu Sovakovi a jeho díle - od jeho přítele a spisovatele Milana Kundery až po renomovanou historičku umění Ulrike Lorenzovou.

Milan Kundera, 1959

Autor

Citováno z: Bucherverlag, 1970. Srov.: SOVAK weltvernetzt. Pravoslav Sovak v Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, výstava kat. Regensburg 2009, ed. Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg 2009, s. 118. Původně: Kundera, Milan: Pravoslav Sovák. Obrazy, kresby, grafika 1945-1958, in: katalog výstavy Galerie Špála, Praha 1959 (německý překlad z Regensburgu).

Pravoslav Sovák prožil naši dobu, nebyl jejím divákem, ale poznal ji jako velké osobní dobrodružství plné kouzel a strádání. [...] Sovák se svých námětů zmocňuje všestranně, ale přitom jednotně, a přes všechno experimentování z nich vyzařuje přísná přesnost obrazu. Vždy se přibližuje realitě, aby se od ní opět distancoval. Z krajních hledisek jsou témata dovedena do určitých harmonizovaných syntéz.

Manuel Gasser, 1969

Novinář

Gasser, Manuel: "Pravoslav Sovák", in: Graphis 25/No. 143 (1969), s. 246-250. (Též: Úvod k portfoliu Grafisches Tagebuch).

Pravoslav Sovák používá výrazové prostředky, o nichž může předpokládat, že jsou obecně srozumitelné: Moderní technologie propůjčují svou znakovou řeč, slovník mezinárodního pop-artu je používán záměrně a s elegancí.

Výstava prací

Oto Bihalji-Merin, 1972

Historik umění

Bihalji-Merin, Oto: "Ein Kafka der Grafik", zahajovací projev k výstavě v galerii Schmidt-Bank v Norimberku, in: Mitteilungen des Instituts für moderne Kunst Nürnberg, č. 5, 1972.

Nejen nedramatičnost jeho stylu a výtvarné výpovědi, - sugestivní síla, - která se obejde bez vnějších efektů, a vážnost ticha v Sovakově grafice mají vědomý či podvědomý vztah ke Kafkovi, jeho krajanovi.

Heinz Neidel, 1972

Ředitel Institutu moderního umění v Norimberku (1974-1994)

Neidel, Heinz: "Ein Kafka der Graphik", in: Artis. Zeitschrift für neue Kunst 24/No. 6, 1972, s. 22-23.
Začalo to strukturami, které se vztahují k organickému a konstruovanému. Pak vykrystalizovaly krajiny; v tomto městském prostoru existuje člověk stále jen jako posyp. V roce 1962 začala významná fáze: teoreticko-abstraktní systémy praktikovaly dialektiku s biologickými.

Marléne Schnieper, 1973

Novinář

Schnieper, Marléne: "Mitteilungen ohne Worte -Endspiele", zkrácená verze projevu k vernisáži výstavy v knihkupectví Balmer, Zug, 1973/74 in: Luzerner Neuste Nachrichten, 5.12.1973.
Co více lze o Sovákovi říci jeho vlastními slovy? O [sic.] něm, který druhým, stejně jako sobě, jen těžko odpouští prázdné fráze? Máme ho, který své i naše koncové situace sděluje "beze slov" a "nepřímo", kvůli slovní hříčce srovnávat s třetím ze spisovatelů, kteří jsou ke srovnání k dispozici: s Beckettem? Nebo prostě informovat věcně?

Thomas M. Messer, 1974

Historik umění a ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku

Messer, Thomas M.: "Pravoslav Sovak", in: Sovak. Radierungen, ed. Kölnischer Kunstverein, Lucerne/Frankfurt (Main) 1974, s. 5.
Jakmile připustíme, že se umělcova pozornost záměrně soustředí na artikulaci prázdné plochy papíru a řešení problémů, které jsou vlastní autonomnímu znakovému jazyku leptu, můžeme ne bez údivu pozorovat, kolik obecného významu a zakotvené symboliky se ze Sovakova umění odděluje do života.

Hilton Kramer, 1977

Umělecký kritik

Kramer, Hilton: "Art: New Works By Philip Guston", in: New York Times, 25.3.1977, str. 68.
Pravoslav Sovak (Staempfli, 47 East 77th Street): Pravoslav Sovak vytvořil sérii akvarelových kreseb a kvašů, které evokují rozlehlé pouštní prostory. Přesto to není tak docela prostor přírody, který je v těchto dílech evokován.

Werner Schmalenbach, 1978

Historik umění a ředitel Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Citace otištěna v letáku k výstavě v Galerii Ditesheim, Švýcarsko, výstava 24.9.-2.10.1983; zdroj neuveden.
Sovákovo umění je tiché umění. Není to umění průkopníka. Vyznačuje se tichou povahou umělce. Ticho, tajemství, přesnost a duchovnost: to jsou vlastnosti, díky nimž se tyto listy prosazují. A jsou to vlastnosti, díky nimž jsou víc než soukromými poznámkami snílka.

Helmut Heißenbüttel, 1981

Autor

Heißenbüttel, Helmut: "Von der Logik der Bilder. O logice obrazů", sv. 1, in: Sovák, Pravoslav: Pravoslav Sovák, Arbeiten auf Papier. Pravoslav Sovák, práce na papíře, s texty Helmuta Heißenbüttela, 2 svazky, Stuttgart 1981, s. 5-11, zde s. 10.

Pravoslava Sováka jako člověka jsem poznal později než jeho obrazy. Než některé jeho obrazy. A není lhostejné, z jaké strany člověk do uměleckého díla vstupuje. Dá se to korigovat, ale nedá se to odvolat. Figura v geometrickém znaku jako míra krajiny, to byl můj první pohled na Sováka.

Jean Pierrard, 1996

Novinář

Citováno z: SOVAK weltvernetzt. Pravoslav Sovak v Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, Ausst.-Kat. Regensburg 2009, ed. Stiftung Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg 2009, s. 122. Původně: Pierrard, Jean: "Sovak. Grafiky a kresby", in: Le Point, 6.7.1996, německý překlad v Sovakově archivu, KOG Regensburg.
Práce je tak jemná, že si jí člověk téměř nevšimne. Sovak je český umělec - narozen v roce 1926 - se smyslem pro jemnou gradaci. S velkou jemností vytváří den za dnem svá světelná díla - chvění vody nad mechovým podkladem -, v nichž hraje hlavní roli lept.
Skutečnosti. Skutečnosti. Když mi řeknete, co je realita, řeknu vám, jestli jsem realista.

Sovak (s W. Herzogenrathem) 1974, s. 8.

Werner Hoffmann, 1999

Historik umění a ředitel Hamburger Kunsthalle

Hofmann, Werner: "Essay", in: Pravoslav Sovak-Arbeiten auf Papier. A Retrospective, exh. Cat. Vídeň 1999, ed. Pravoslav Sovak a Konrad Oberhuber, Vídeň 1998, s. 11-15, zde s. 11.
Podobenství by se dalo vyprávět takto: Umělec, aby se zmocnil skutečnosti, pokládá tenké nitě přes svět zdání. Křížem krážem a šikmo tvoří hustou síť, která zachycuje rozptýlené věci a váže je k sobě.

Konrad Oberhuber, 1999

Historik umění a ředitel vídeňské Albertiny

Oberhuber, Konrad: "Pravoslav Sovak", in: Pravoslav Sovak-Arbeiten auf Papier. A Retrospective, exh. Cat. Vídeň 1999, ed. Pravoslav Sovak a Konrad Oberhuber, Vídeň 1998, s. 17-25, zde s. 17.

Sovak tak se svými aktuálními současníky sdílí na jedné straně preferenci jasných struktur, které se v jeho případě mohou formovat a zhušťovat do vertikálně-horizontálních sítí, trojúhelníků, pyramid či diagonálních uspořádání, a na straně druhé objevování umělecké výpovědi vedlejších produktů lidské kultury, v jeho případě zejména mediálního světa.

Jiří Gruša, 2008

Autor

Pozdrav na vernisáži výstavy v Mnichově, 27.02.2008
No, někdo, kdo se jmenuje Pravoslav, to má v češtině jednodušší. To jméno znamená "ten, který se proslavil tím, že udělal správnou věc". V rozpětí Pravoslavova života rozhodně nebylo snadné najít, natož udělat správnou věc. Pokud dobře počítám, absolvoval sedm systémů, z nichž všechny chtěly prosazovat správnou věc, a to včetně dvou, které ji krvavě nařizovaly.

Oliver Prange, 2014

Novinář a šéfredaktor kulturního časopisu Du

Prange, Oliver: "Bergung eines unentdeckten Schatzes", in: Du. Die Zeitschrift der Kultur, č. 850 (2014), říjen 2014, s. 1.
Kdo je Pravoslav Sovak? [...] Je to velmi citlivý člověk, má jasné a hluboké myšlenky, žije v ústraní, obklopen divokou zahradou. Nevěří, že má hlubší spojení se svým nevědomím než ostatní.

Hans-Peter Riese, 2014

Autor

Riese, Hans-Peter: "Pravsolav Sovak. Eines Künstlers lange Reise zu sich selbst", in: Du. Die Zeitschrift der Kultur, č. 850 (2014), říjen 2014, s. 22-37, zde s. 22.
Nikdy nebyl zasvěceným tipem, spíše neviditelnou hvězdou umělecké scény. Jeho obrazy visí v Muzeu moderního umění a ve vídeňské Albertině, měl významné výstavy v Paříži, Berlíně a New Yorku. Pravoslav Sovak žil dlouhá léta ve Švýcarsku u Lucernského jezera, procestoval celý svět a léta zkoumal poušť.

Milan Kundera, 2014

Autor

Kundera, Milan: "Umění dokonalosti", in: Du. Die Zeitschrift der Kultur, č. 850 (2014), říjen 2014, s. 52-53, zde s. 53.

Když je umělec posedlý dokonalostí do takové míry, musí z toho vyplynout praktický důsledek: Na jednom obraze pracuje roky. [...] V některých epochách by taková pomalost byla považována za víceméně samozřejmou ctnost, v jiných epochách za něco mimořádného.

Zsófia Bán, 2018

Autor

Bán, Zsófia: "Sovak na pláži", německý překlad Robert Svoboda, in: Pravoslav Sovak. Krajiny času - krajiny času, exh. Kat. Praha 2018, ed. Helena Musilová, Praha 2018, s. 49-60, zde s. 51f.
Je tedy naprosto pochopitelné, že když vás okolnosti vyženou "z hausuraus", když jste nuceni opustit rodný dům a zemi, kde jste se narodili, může vám tento kulturní mateřský jazyk chybět stejně jako ztracená manželka a sourozenci, jako řeka a štěně z dětství, které na jejím břehu štěkalo, nebo dokonce jako skutečná, nemetaforická mateřština.
Nadace Pravoslava Sováka

c/o lic.iur. Ralph Sigg
Obermattweg 12
CH-6052 Hergiswil, NW

info@sovak.ch

© Nadace Pravoslava Sováka

Webové stránky aretis.ch
cs_CZCzech