Přeskočit na obsah Přeskočit na zápatí

Nadace

Uchovávání díla

Cílem nadace, která byla založena v prosinci 2020, je zachovat umělecké dílo Pravoslava Sováka.

Se založením nadace převedl umělec na nadaci veškeré své dílo, které vlastnil, včetně mnoha obrazů, kreseb, grafik, skic, tiskových desek, výstavních katalogů a uměleckých monografií.

Správa a skladování

Nadace zajišťuje odborné uložení a správu děl a jejich zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím výstav a online prezentace. Kromě toho jsou díla také prodávána nebo darována renomovaným galeriím a muzeím. Cílem nadace je systematické, řádné a udržitelné nakládání s díly v přiměřeném časovém horizontu. Po umělcově smrti se díla dostala do prostor Nadace Pravoslava Sováka v Hergiswilu.

Martina Kral

Martina Kral vystudovala kulturní dějiny, hudební vědu a etnologii na univerzitách ve Freiburgu/Breisgau a Kielu a dlouhá léta pracovala jako historička umění v proslulé Rosengartově sbírce v Lucernu.

Od roku 2019 pracuje jako nezávislá kurátorka a zprostředkovatelka umění a spolupracuje s mnoha švýcarskými galeriemi a umělci.

Martina Kral byla kurátorkou výstavy Sovákových děl v Hergiswilu již v roce 2016. Do nadace přináší rozsáhlé uměleckohistorické znalosti a dobře zavedené kontakty se švýcarským uměleckým světem. Martina Kral žije v Lenzerheide (GR).

Dietlind Antretter

Dietlind Antretter vystudovala německý jazyk a literaturu v Salcburku, pracovala jako novinářka, asistentka režie, produkční a dramaturgyně v mnoha mezinárodních divadlech a na renomovaných festivalech, jako jsou Comedie Francaise, Theatre de l'Odeon nebo Salcburský festival.

Od roku 1996 je spisovatelkou a publicistkou na volné noze. Její umělecké cítění a výrazný kosmopolitismus v kombinaci s hlubokou znalostí středoevropského kulturního kontextu jsou pro správní radu nadace velmi cenné.

S umělcem ji po léta úzce spojovalo manželství se Sovákovým bratrancem, jeho rozsáhlé dílo zná do hloubky. Dietlind Antretterová žije v Curychu.

Ludovit Szabo

Ludovit Szabo vystudoval historii a filozofii na Univerzitě v Olomouci (ČR). Po emigraci do Spolkové republiky Německo získal v Mnichově ekonomické vzdělání a poté pracoval na různých manažerských pozicích v Německu a Švýcarsku.

Žije v Lucernu a s Pravoslavem Sovákem se přátelil od roku 2015. Jako Čech představuje důležité pojítko s umělcovou zemí původu. Ludovit Szabo se po založení nadace ujal funkce jejího prezidenta.

Domnívám se, že umění a život nikdy neoddělíte, i kdybyste chtěli. Umění je existence, je trvalou součástí celého života - i zdánlivě nedůležité maličkosti každého dne mohou být velmi úzce spjaty s uměleckou výpovědí; stejně jako podvědomí.

Sovak (Rozhovor u stolu s W. G. Fischerem) 1981, s. 48.

Nadace Pravoslava Sováka

c/o lic.iur. Ralph Sigg
Obermattweg 12
CH-6052 Hergiswil, NW

info@sovak.ch

© Nadace Pravoslava Sováka

Webové stránky aretis.ch
cs_CZCzech